راه یافتگان به بخش رقابتی نمایشنامه خوانی

1399/09/22   13:6:32

اسامی راه یافتگان به بخش رقابتی نمایشنامه خوانی جشنواره دانشجویی تئاتر وقفه اعلام شد.

Alternate Text

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه جشنواره وقفه ، هیات بازبین بعد از بازبینی و بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره وقفه، آثار زیر را برای شرکت در بخش رقابتی نمایشنامه خوانی برگزیدند.

نمایش‌نامه‌خوانی:

ارتباط خارج از سیستم، ریحانه سبک‌روح، دانشگاه هنر شیراز
کروزوس و فاجعه کادموس، محسن عیسی ئی، دانشگاه آزاد تهران مرکز
بازی‌های کشتار، محمود راعی هدایت، دانشگاه علمی کاربردی مشهد
بازی‌های کشتار همگانی، محمود راعی هدایت، دانشگاه علمی کاربردی مشهد
خاکستر به خاکستر، ژینو ارجمندی، دانشگاه سوره
میدان فردوسی، ویدا موسوی، دانشگاه علمی و کاربردی واحد 46

 

آثار بدون هیچ اولویتی از طریق اینستاگرام جشنواره؛ به آدرس vaghfehfestival پخش خواهد شد.


جشنواره‌ی دانشجویی تئاتر وقفه جشنواره وقفه دانشگاه سوره نمایشنامه خوانی مجازی داوری آنلاین